Dr Danijel Hlinka, pionir u IVF u Češkoj i suosnivač Prague Fertility Centra: „Embriologija je moja strast“

Dr Danijel Hlinka je vodeći češki embriolog i suosnivač Prague Fertility Centra. Njegovo dvoje dece rođeno je pomoću asistovane oplodnje

Dr Danijel Hlinka je suosnivač Prague Fertility Centra (PFC) i vodeći češki embriolog, čije se ime vezuje uz progresivne tehnološke inovacije u IVF. On je bio prvi lekar koji je s uspehom primenio ICSI metodu u vantelesnoj oplodnji u Češkoj. Zahvaljujući njemu, u Češkoj je ICSI metodom (mikrofertilizacijom) rođeno prvo dete, davne 1994. godine.

Pored navedenog, dr Hlinka je osmislio CATI, veštačku inteligenciju koja na neinvazivan način procenjuje i analizira razvoj embriona. Značajan je i njegov rad na uvođenju i razvoju OptimFert, laboratorijske metode za praćenje zrelosti jajne ćelije, projektovane da pomogne ženama sa slabim ili odloženim odgovorom na hormonalne stimulacije. Kroz praksu u PFC, pokazalo se da ove inovacije značajno povećaju šanse za začeće.

Danijelovo dvoje dece, blizanci, rođeno je pomoću asistovane oplodnje.

„Taj trenutak, kada bi jajna ćelija trebalo da se oplodi, mnogo je kraći nego što se ranije mislilo“, kaže dr Danijel Hlinka

Kako ste se odlučili za metode na koje ćete staviti akcenat u svojim istraživanjima?

Dr Daniel Hlinka: Bavim se razvojem metoda koje su u direktnoj vezi sa lečenjem, metoda koje bi trebalo da pomognu da se povećaju šanse kod pacijentkinja u zrelim godinama. Jedna od njih je OptimFert. To je neinvazivna metoda kojom se procenjuje optimalna zrelost jajne ćelije, optimalno vreme za njenu oplodnju i potom trenutak za prenos embriona najvišeg kvaliteta u matericu, što je od presudnog značaja. Svaka jajna ćelija, kao i čovek, ima svoj individualni razvoj. Osnova OptimFerta je monitoring jajne ćelije u laboratorijskom okruženju, pomoću specijalnog polarizujućeg mikroskopa. Pomoću njega vidimo unutar ćelije. Deljenje hromozoma je najvažnija stvar. Ako se taj proces odigra ispravno, sve ostalo će da se razvija dobro.

U tome vam pomaže kontinuirano snimanje razvoja embriona pomoću Time-Lapse tehnologije?

Dr D.H: Klinika PFC je odigrala pionirsku ulogu u uvođenju Time-Lapse tehnologije u lečenje. Tehnologija je dizajnirana za kontinuirano snimanje razvoja embriona, od dana oplodnje do dana prenosa. Metod pomaže da se otkriju poremećaji ćelijske deobe u embrionu, što je korisno za eliminaciju embriona koji mogu da dovedu do pobačaja. Time-lapse tehnologija garantuje transfer zdravog embriona, a to je presudno za IVF tretman.

Time-Laps metoda prati razvoj jajne ćelije i embriona, jer on je kod svake žene različit

OptimFert je vaša originalna metoda. Šta je revolucionarno kod nje?

Dr D.H: Nešto što nam je pre izgledalo kao zrela jajna ćelija, sada se ispostavlja da možda i nije. OptimFert metodom vidimo da li je jajna ćelija zrela ili bi trebalo još da se sačeka. Taj trenutak, kada bi jajna ćelija trebalo da se oplodi, mnogo je kraći nego što se ranije mislilo. Zapravo radi se o jednom od velikih zahteva novog doba a to je personalizacija i individualizacija lečenja. Nisu svi muškarci isti, nisu sve žene iste. Imamo različito poreklo, različitu snagu organizma, različito reagujemo na određenu dozu hormona, različito na spoljne faktore poput stresa… Kao što stimulaciji mora da se pristupa individualno, tako mora da se postupa sa procesom oplodnje, transferom i tako dalje. Zato je važno da imamo sve podatke o  pacijentu na jednom mestu. S tim u vezi je i druga stvar, procena personalnih informacija, zapravo njihova kompjuterizacija, a to je stvar koju ja razvijam poslednje četiri godine. Zove se CATIautomatsko procenjivanje i ocenjivanje embriona.

CATI (Kognitivna automatizacija Time-Lapse slike) je prvi automatizovani sistem za procenu vitalnosti i genetske strukture embriona u ranoj fazi, odnosno za izbor embriona za transfer. To je prvi metod koji koristi veštačku inteligenciju u svetu za odabir embriona pogodnih za biopsiju i PGD / PGS testiranje (preimplantacionu genetsku dijagnostiku / preimplantacioni genetski skrining).

Kako ste došli na ideju da iskoristite veštačku inteligenciju u lečenju pacijenata u PFC?

Dr D.H: Svuda imamo umrežene kompjutere, u bankama, poštama… ali u zdravstvu, tamo gde je to najvažnije, gde ima puno informacija od vitalnog značaja, nemamo. Čovek ide kod kardiologa i on mu daje lek, ali ne gleda šta mu je dao internista, šta specijalista za dijabetes, šta ortoped… Specijalisti dele živi organizam na sekcije, ali život nije to, život je celina. Pacijent mora da se posmatra kao jedinstvena i zaokružena celina.

Prvo što moramo da ustanovimo, kada pacijent dođe kod nas, jeste to da njegov problem sa neplodnošću nije posledica neke druge ozbiljne bolesti u organizmu. Svi procesi u organizmu moraju da se posmatraju u međuzavisnosti, da bismo shvatili šta je uzrok problema i izuzeli sve druge.

Često se dešava da se prvo dete u porodici začne vantelesnom oplodnjom a da se drugo rodi spontano. Radi se o psihosomatskim uzrocima. Kad čovek nešto mnogo želi, kad se mnogo upinje da to postigne, onda se zatvore vrata.

Dr Danijel Hlinka: “CATI je prvi automatizovani sistem za ocenjivanje i selekciju embriona pomoću veštačke inteligencije u svetu”

S obzirom da ste pionir u razvoju IVF u Češkoj, sećate li se kako je bilo na početku?

Dr D.H: Embriologija je nastala u prvo vreme kao grana veterine. Prvo smo „mućkali“ jajnu ćeliju i spermatozoide, ali to nije bilo naročito uspešno. To je klasičan IVF. Posle smo spermatozoid injekcionom metodom uveli u jajnu ćeliju. To je ICSI metoda. Pošto smo to prvi radili u Češkoj, morali smo sami da napravimo preparate, medije, gde smo to čuvali. Jajna ćelija je osnov cele priče ali presudno je bilo unošenje biranog spermatozoida iglom. To je bilo doba velikog entuzijazma, proučavali smo nešto što nismo znali gde će da nas odvede, ali smo imali svoj cilj… da pomognemo prirodi da stvori novi život.

Zašto baš Prague Fertility Centar?
Dr Daniel Hlinka: Prague Fertility Centre je vodeći inovator u oblasti lečenja neplodnosti u Češkoj. Akcenat smo stavili na maksimiziranje uspešnosti svakog ciklusa i savremene dijagnostičke metode za praćenje razvoja embriona. Pravilan izbor najboljeg embriona - ključ je za uspešnu trudnoću. Naše inovacije postepeno preuzimaju druge klinike. 

Dr Danijel Hlinka je bio prvi lekar koji je uspešno primenio ICSI metodu u vantelesnoj oplodnji. Zahvaljujući njemu, u Češkoj je ICSI metodom (mikrofertilizacijom) rođeno prvo dete davne 1994. godine

Želeo sam da napravim jedan dijagnostički avatar

Šta vas je potaklo da stvorite CATI platformu?

Dr D.H: CATI je platforma, eko sistem koji bi trebalo da sakuplja sve podatke o embrionima, jajnim ćelijama, stimulacijama. Svaka pacijentkinja je drugačija, reaguje sasvim drugačije na stimulaciju. Želeo sam da napravim jedan dijagnostički avatar, da imamo sve informacije na jednom mestu. Kada vidimo kako se razvija embrion, u lošem ili dobrom smeru, mi iz njega možemo da izvučemo ključne informacije koje se tiču jajne ćelije i spermatozoida. Svi faktori moraju da se analiziraju i zabeleže pomoću jedinstvenog sistema mera.

Za spermatozoide, na primer, svaka laboratorija ima svoje parametre, svoje merne jedinice. Kad doktor iz drugog centra napiše da pacijent ima malo spermatozoida, to ne mora da bude merodavno za nas. Zato kažem da pacijenti ne bi trebalo da menjaju centre, jer ako posle prvog odu u drugi centar, tamo počinju sve ispočetka.

Snaga života je ogromna. Dovoljno je da jedna ćelija počne da se deli i život će da raste

Vi se zalažete i za to da nema „ružnog“ embriona?

Dr D.H: Tačno, svi gledaju da li je embrion lep ili ružan, ali zaboravljaju da je snaga života ogromna. Dovoljno je da jedna ćelija počne da se deli i život će da raste. Ako se ne oplodi ili se zaustavi u razvoju, to su jedine dve situacije kada taj embrion stvarno ne vredi. Inače to kako izgleda, to nije relevantno. Od „ružnog“ embriona nastane divna beba. Život nađe svoj put.

S obzirom da ste tri decenije u IVF i već deset godina na čelu PFC, zajedno sa dr Sonjom Lazarovskom, imate li elana za dalje?

Dr D.H: Dosta kolega je napravilo centar ovog tipa da bi ga kasnije prodalo. To nije naš slučaj. Prague Fertility Centre je moja luka, moj život. U slobodno vreme relaksiram se kroz tenis, skijanje, ronjenje… I muziku. To mi pomaže da se, pun elana, vratim u PFC. Naša klinika je najbolja u zemlji. Uložio sam svoju dušu u nju. Dr Sonja Lazarovska je uložila svoju dušu. Zato nikad ne kažem da idem na posao, kažem da je PFC moja druga kuća. Mi pomažemo prirodi da stvori novi život – to je daleko više od posla, to je naša strast!

Krioprezervacija u Prague Fertility Centru
Ona MAGAZIN
Ona MAGAZIN

Na prvi dan proleća 2009. pojavio se Ona Magazin, jedinstveni primer literarnog novinarstva koje, osim svežih vesti, donosi priče iz života, ispovedne intervjue poznatih i kolumne ljudi od pera. To je prvi domaći glossy mesečnik namenjen ženama 35+ (ali i njihovim jačim polovinama). U jesen 2020. izašao je jubilarni Ona magazin broj 100.