Avatar
Željko Obrenović

Diplomirao je na katedri za srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je romane Kameno jezero (Kontrast, 2016), Talog (Booking, 2012) i Srpski psiho (2007), kao i strip Karton siti ((Modestystripovi, 2016) na srpskom i na engleskom). Piše i književne i filmske kritike.