5128 beba za prvih 10 godina Prague Fertility Centra, kaže dr Sonja Lazarovska, specijalista reproduktivne medicine

Klinika “Prague Fertility Centre” svečano je obeležila prvih 10 godina rada

Stručni seminar u organizaciji Prague Fertility Centra (PFC), održan 07. decembra u hotelu „Park Holiday“ u Pragu, okupio je istaknute češke stručnjake za asistovanu oplodnju i publiku iz sveta medicine. Time je, radno i svečano, obeležena desetogodišnjica uspešnog poslovanja PFC.

Publiku je pozdravila dr Sonja Lazarovska, suosnivač PFC i jedan od pionira IVF u Češkoj, koja je izlagala na temu „Prvih 10 godina klinike PFC“. Zatim je embriolog dr Daniel Hlinka, prvi lekar koji je primenio uspešno ICSI metod u asistovanoj oplodnji u Češkoj, izložio svoj pogled na „30 godina humane asistovane oplodnje“. U ime brojnog i iskusnog lekarskog tima u PFC, govorili su još dr Hulvert Jarda i dr Lucie Švabikova.

Od stručnjaka iz drugih medicinskih kuća u Češkoj, koji su izlagali na Seminaru u organizaciji PFC u Pragu, izdvojili su se dr Katerina Vesela sa studijom preimplantacione genetske analize embriona i dr Pavel Travnik, embriolog, koji je obradio osetljivu temu „Šta znamo i ne znamo o epigenetici u asistovanoj oplodnji“. Bilo je fascinantno čuti otkrića epigenetike, potkrepljena naučnim dokazima, koja idu na ruku pacijentkinjama koje se odluče za doniranu jajnu ćeliju. Dr Jarabak Jaroslav iz Urološke klinike 3 u Pragu i gostujući lekar u PFC, izneo je najnovija saznanja na temu hirurškog lečenja muškaraca sa azoospermijom.

Ovim nije iscrpljen spisak izlagača i tema, ali za naše čitateljke i čitaoce, koji razmišljaju o odlasku u Prag i u Kliniku PFC, zanimljiviji će biti podaci koje je iznela dr Sonja Lazarovska, ginekolog, akušer, specijalista reproduktivne medicine i nosilac medicinske licence za PFC. Budući da je dr Lazarovska celim svojim bićem fokusirana na parove koji dolaze u PFC, ne čudi što je i u svom uvodnom predavanju akcenat stavila na njih.

Publiku je pozdravila dr Sonja Lazarovska, suosnivač PFC i jedan od pionira IVF u Češkoj, koja je izlagala na temu „Prvih 10 godina klinike PFC“.
„Iz bivših jugoslovenskih republika dolazi nam 52 posto pacijenata, najviše iz Srbije“, iznela je dr Lazarovska

Kratka biografija: Dr Sonja Lazarovska
Rođena kao Sonja Božović u malom crnogorskom gradiću Mojkovcu, studirala na Medicinskom fakultetu na Univerzitetu Kiril i Metodije u Skoplju, posle čega odmah 1987. godine počinje sa radom na poznatoj praškoj Ginekološko-akušerskoj klinici za negu majke i deteta (Ustav pro peci o matku a dite). Na ovoj Klinici završava dve specijalizacije iz oblasti ginekologije (I i II atestaciju). Svojih 13 godina rada na Klinici posvećuje uglavnom rizičnoj trudnoći i prenatalnoj dijagnostici (ultrazvuk, neinvazivne i invazivne metode prenatalne dijagnostike).
Od 2000. do 2009. godine radi u Sanatorijumu „Pronatal“ u Pragu, gde se posvećuje problematici steriliteta i endoskopskoj operativi. Završava u to vreme subspecijalizaciju iz oblasti reproduktivne medicine.
Od 2009. godine, zajedno sa dr Hlinkom, osniva Kliniku Prague Fertility Centre u kojoj započinje samostalnu karijeru. Klinika postiže ogroman uspeh i renome, specijalno u regionu bivših jugoslovenskih republika.
Dr Lazarovska je za 10 godina postojanja Klinike, samostalno obavila oko 500-700 IVF ciklusa godišnje (ukupno 5000-7000 ciklusa za 10 godina rada samo u Prague Fertility Centre), što je svakako svojevrstan rekord i raritet. Zahvaljujući bogatoj praksi koju svakodnevno proširuje, dr Sonja Lazarovska postiže uspešnost, što ističe kao glavni lični udeo u ovom poslu.
Njena deviza je: „Lekar mora da uradi sve što je u njegovoj moći. S obzirom da uspešnost lečenja nije 100 posto, mora se u radu sa pacijentima uložiti 100 posto truda i znanja. Ne smemo misliti na razne statistike uspešnosti. Samo i jedino je važno da se pruži maksimum u radu.“

Dr Sonja Lazarovska: “U PFC-u jedan lekar brine sve vreme o bračnom paru, tokom celog procesa lečenja. Postoji efikasan sistem za obradu dokumentacije. Radi većeg komfora pacijenata, procedure se pripremaju unapred i koordiniraju na daljinu. Moguće su konsultacije sa embriologom”

Odakle dolaze vaši pacijenti?
Dr Sonja Lazarovska: Prema desetogodišnjoj statistici, 80-90 posto naših pacijenata dolazi iz inostranstva. Razlozi su sledeći: Klinika PFC stekla je svoje ime i ugled, Češka ima tradiciju u IVF, liberalno zakonodavstvo ide na ruku pacijentima i poštuju se vrlo strogi standardi za cene u IVF. Tu su još preporuke od usta do usta, lični odnosi i poznanstva, i informisanje putem interneta.

Koje su zemlje uzele najviše učešća u strukturi pacijenata?
Dr S.L: Iz bivših jugoslovenskih republika dolazi nam 52 posto pacijenata (najviše iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore), a ostalo su pacijenti iz Nemačke, Češke, Italije, Rumunije, Velike Britanije, Amerike, Švajcarske, Austrije…

Zašto pacijenti dolaze izdaleka u PFC?
Dr S.L: Oko 80 posto pacijenata spada u složene slučajeve sa kombinovanim faktorima. Oko 80 posto pacijentkinja je u visokom reprodukcionom dobu (preko 40 godina). Oko 60 posto parova ima indikacije za donaciju. Većina parova dolazi posle više neuspešnih pokušaja u drugim centrima za asistovanu oplodnju.
Pacijenti navode da se odlučuju za PFC zbog više faktora. Primena svih savremenih IVF metoda i inovacija kod izbora embriona i optimalnog trenutka njegovog prenosa u matericu, svakako da je veoma važna. Zanimljivo je da naši pacijenti posebno ističu subjektivne faktore: strpljenje lekara; dobru psihološku pripremu bračnog para; temeljno objašnjenje strategije lečenja i predviđanje ishoda postupaka; mogućnost kontinuirane komunikacije između para i tima PFC (lekar i koordinatorka); samopouzdanje koje pacijent dobija tokom lečenja; osećaj da je tretiran kao jedinka a ne kao deo rutine, kao jedan od mnogih.
U PFC-u jedan lekar brine sve vreme o bračnom paru, tokom celog procesa lečenja. Postoji efikasan sistem za obradu dokumentacije. Radi većeg komfora pacijenata, procedure se pripremaju unapred i koordiniraju na daljinu. Moguće su konsultacije sa embriologom.

Oko 80 posto pacijentkinja koje dolaze u PFC nalazi se u visokom reprodukcionom dobu (preko 40 godina). Većina parova dolazi posle više neuspešnih pokušaja u drugim centrima za asistovanu oplodnju

Kojim se statističkim pokazateljima možete pohvaliti?
Dr S.L: Možemo reći da smo u prvih 10 godina imali 8594 punkcija jajnih ćelija, 9362 embrio-transfera, 7872 krioembrio-transfera i 5128 novih života!

Stepen uspešnosti raste sa svakim sledećim transferom. Kod prvog on iznosi od 35 do 50 posto (u zavisnosti od godina žene i indikacija), kod drugog 65 posto, trećeg 69 posto, četvrtog 73 posto i kod petog transfera 78 posto.

Šta će vam doneti 2020. godina?
Dr S.L: Izvesno je da će nam 2020. godina doneti preseljenje u nov, veći i moderniji prostor, što će PFC učvrstiti na mestu inovativne klinike broj 1 u sferi asistovane oplodnje u Češkoj, sa sopstvenim istraživanjima u oblasti embriologije.

Ona MAGAZIN
Ona MAGAZIN

Na prvi dan proleća 2009. pojavio se Ona Magazin, jedinstveni primer literarnog novinarstva koje, osim svežih vesti, donosi priče iz života, ispovedne intervjue poznatih i kolumne ljudi od pera. To je prvi domaći glossy mesečnik namenjen ženama 35+ (ali i njihovim jačim polovinama). U jesen 2020. izašao je jubilarni Ona magazin broj 100.