Tag: mila milosavljević

Slobodan Vladušić: Crnjanski je postao moj prijatelj u prošlosti

Razume se, ne možete sa nekim postati prijatelj samo tako što o njemu nešto učite u školi ili na fakultetu, pa čak ni onda kada pišete doktorat o njemu. Potreban je neki trenutak u kome sami postajete svesni da vam je taj čovek prijatelj, možda zato što je bio tu, pored vas, onda kada nikog drugog nije bilo