Slobodan Vladušić: Crnjanski je postao moj prijatelj u prošlosti

Razume se, ne možete sa nekim postati prijatelj samo tako što o njemu nešto učite u školi ili na fakultetu, pa čak ni onda kada pišete doktorat o njemu. Potreban je neki trenutak u kome sami postajete svesni da vam je taj čovek prijatelj, možda zato što je bio tu, pored vas, onda kada nikog drugog nije bilo

Piše: Mila Milosavljević

Nakon romana ,,Forward“ ,,Mi, izbrisani“ i ,,Veliki juriš“, Slobodan Vladušić oglasio se novim romanom pod nazivom ,,Omama“ (Laguna). Reč je o istorijskom trileru, u kojem se kao jedan od glavnih junaka pojavljuje Miloš Crnjanski. Prema rečima recenzenta ovog romana, Dejana Stojiljkovića, „Omama“ je Vladušićevo do sada nazrelije i najambicioznije delo.

Slobodan Vladušić (1973, Subotica), pisac je i esejista, te profesor na Odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobitnik je nagrada: Borislav Pekić, Zlatni suncokret, Milan Bogdanović, Isidora Sekulić…

Ona magazin: Šta biste nam ispričali o romanu Omama?

Slobodan Vladušić: Omama započinje nestankom čoveka pod imenom Milutin Topalović u Berlinu, 1928. godine. Svi službenici poslanstva Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca ostaju ravnodušni pred tim događajem, osim jednog. To je ataše za kulturu poslanstva, Miloš Crnjanski. Njega u potrazi za nestalim sunarodnikom prati Miloš Verulović, vojni savetnik, koji je u Prvom svetskom ratu služio 7. puku Dunavske divizije, sa kojim se popeo na Kajmakčalan. Tako počinje ovaj roman. 

Iako posebna i samosvojna knjiga, Omama je ipak deo mog dosadašnjeg opusa. A opus nije prosto spisak dela koje je jedan čovek napisao, već neka vrsta simboličkog okvira unutar koga se kreću njegova dela ili makar, kao što je to slučaj sa mnom, glavnina tih dela. Stranice mojih knjiga su međusobno izukrštane i meni je drago što je tako, jer to svedoči o tome da za mene pisanje nije igra ili karijera, već potreba da izbacim iz sebe ono što me plaši i užasava. A to nešto je osnovna crta naše epohe: svođenje čoveka na bio-česticu ili čak na bio-otpad.

Danas imate analitičare koji kažu da doba u kome živimo najviše liči na doba pre Prvog svetskog rata. Ja mislim da ti analitičari greše. Naše doba je sličnije vremenu pre Drugog svetskog rata u kome se dogodio holokaust i ustaški genocid nad Srbima. Isto tako, postojao je nacistički plan Ost koji je, da se izrazim današnjim rečnikom, predviđao depopulaciju osvojenih oblasti Sovjetskog Saveza, odnosno čišćenje životnog prostora za Arijevce, sistemskim istrebljivanjem sovjetskog stanovništva.

U čemu je sličnost tog vremena sa našim vremenom? U tome što danas imamo tzv. zeleni rasizam koji stvara utisak da planeta samo što nije doživela kolaps i da je jedino rešenje u depopulaciji, odnosno smanjivanju broja stanovnika. Analogija, kao što vidite, postoji. Arijevci koji su sebe ranije smatrali za višu rasu, danas će se predstavljati kao tzv. ekološki osvešćeni ljudi koji, navodno radi opstanka planete, sebi daju za pravo da istrebe tzv. ,,ekološki” nedgovorne narode, odnosno delove stanovništva, recimo, stare i iznemogle ljude.

Uostalom jednom britanskom ekonomisti izletelo je da bi korona mogla biti dobra za ekonomiju, jer u njoj mahom strada neproduktivni deo stanovništva, za razliku od nekadašnje španske gripe koja je kosila produktivni deo.

Depopulacija koja se priželjkuje i opravdava, ne mora se više izvoditi u gasnim komorama; danas postoje drugačije, manje vidljive tehnike. Neke od njih smo već iskusili. Neke ćemo tek iskusiti. U svakom slučaju, treba stvoriti atmosferu i zakonske okvire u kojima što manje ljudi može da ima decu. To što će neki narodi u budućnosti tako biti dovedeni na rub nestanka, za propagatore depopulacije, neće biti nikakav problem – ako je čovek samo biočestica, onda narodi više ionako ne postoje.

A onaj ko bude smatrao da je nestanak naroda katastrofa protiv koje se treba boriti, njega će proglasiti, naravno, ,,fašistom“. Dakle, u nekom budućem ratu, cilj više neće biti da se neprijatelj porazi, već da se njegovo stanovništvo odstrani poput nekog biološkog otpada, kako više ne bi zagađivao, ovoga puta ne višu, arijevsku rasu, već, navodno, planetu. 

To su razlozi zbog kojih smatram da je naše vreme po svojoj atmosferi vrlo slično vremenu pred Drugi svetski rat. Mogao bih da to argumentujem još nekim dokazima, ali mislim da je ovo dovoljno. Ne treba nikada reći sve. U svakom slučaju, pod takvim utiskom, ja sam Omamu smestio u 1928. godinu, u Berlin, tada najveći evropski grad. Omama je dakle, roman o megalopolisu, pa se tako nastavlja i na Roman o Londonu, ali isto tako, nažalost, i na Kišov Peščanik, kao i na moja ranija dela: na romane Forward, Mi izbrisani, posebno na Veliki juriš, i knjige teorijske proze Crnjanski, Megalopolis i Književnost i komentari.

Rekao sam sebi: Ovo je poslednja knjiga koju ćeš pročitati u životu

Ona magazin: Šta je bilo presudno da se okrenete upravo ka Crnjanskom kao junaku?

Slobodan Vladušić: Crnjanski odavno za mene nije predmet istraživanja ili samo omiljeni pisac; on je postao moj prijatelj u prošlosti. Volim tu sintagmu na koju sam naišao upravo u njegovom romanu Kod Hiperborejaca. Prijatelj u prošlosti Crnjanskog tamo je Mikelanđelo. Presudna stvar je dakle, prijateljstvo.

Biti prijatelj sa nekim, pa tako i sa Crnjanskim, uključuje čitav splet osećanja: poštovanje, ljubav, poverenje, spremnost za praštanje, spremnost na žrtvovanje. Biti prijatelj sa nekim znači osetiti da između nas i te osobe postoji neka bliskost, podudaranje, sličan kodeks vrednosti u koje verujemo, sličan pogled na svet. Naglašavam sličan, a ne identičan.

Biti prijatelj sa Crnjanskim ne znači dakle, biti njegov obožavatelj, zaslepljen njegovom pojavom u meri u kojoj pored njega vi gotovo da ne postojite. Biti prijatelj sa Crnjanskim ne znači biti njegov advokat, koji smatra da je Crnjanski uvek napadnut i da ga uvek od nekog treba braniti, i da je u svemu čovek vrline, naravno jedino on i niko drugi osim njega. Biti prijatelj Crnjanskog ne znači ni zloupotrebljavati Crnjanskog za lične ciljeve, što znači setiti ga se onda kada bi on nešto trebalo da uradi za tebe, a zaboraviti ga kada bi ti nešto trebalo da uradiš za njega.

Biti prijatelj sa Crnjanskim znači slušati ga, čitati, razmišljati o njemu, njegovom delu, njegovoj životnoj priči, ponešto mu nekada i reći, ponekad se naljutiti na njega, ponekad ući u raspravu sa njim, a onda se pomiriti i nastaviti dalje sa druženjem.

Razume se, ne možete sa nekim postati prijatelj samo tako što o njemu nešto učite u školi ili na fakultetu, pa čak ni onda kada pišete doktorat o njemu. Potreban je neki trenutak u kome sami postajete svesni da vam je taj čovek prijatelj, možda zato što je bio tu, pored vas, onda kada nikog drugog nije bilo.

Taj trenutak je za mene bio april 1999. godine, kada sam bio regrutovan, i kada sam sedeo kući sa uniformom, čekajući da me pozovu ili pošalju negde. Razmišljao sam tada o ulozi izvesnog Bore Ćosića u NATO bombardovanju, koji je iz svoje berlinske rezidencije savetovao Atlanski pakt da izvede kopneni napad na moju zemlju. Mislio sam, ako se to zaista desi, da za nekoliko meseci možda neću više biti živ.

Tada sam se setio Crnjanskog i njegove knjige Kod Hiperborejaca, koju sam, razume se, ranije već čitao. Rekao sam sebi, ovo je poslednja knjiga koju ćeš pročitati u životu. Posle takvog iskustva, Crnjanski više nije mogao da za mene bude samo jedan od pisaca koje sam čitao ili koje volim. I sada već znam, kada jednom budem osetio da više nisam ni za šta, uzeću Hiperborejce i čitaću ih dok budem mogao da čitam.

Rečenica prosto klizi pred vama kao da je čujete u nekom snu

Ona magazin: Šta Crnjanskog izdvaja od drugih pisaca?

Slobodan Vladušić: Izdvaja ga mnogo stvari, a jedna od njih je i čudesan osećaj za jezik. I to je zaista nešto neverovatno i jedinstveno. Svako ko voli Crnjanskog, zapazio je njegov karakterističan stil, zareze, inverzije. Sve se to može lingvistički opisati, ali to zapravo nije ni važno – važan je utisak koji taj jezik proizvodi.

Iako je Crnjanski svesno odlučio da piše tako kao što je pisao, vi nigde u njegovom jeziku ne osećate tu odluku, niti konstrukciju. Osećate, međutim gipkost njegove rečenice, njenu senovitost, nežnu zaobljenost; nema oštrih ivica, nema grča, rečenica prosto klizi pred vama kao da je čujete u nekom snu. Jedan nemački pisac je za ruski jezik kazao da je to jezik bez kostiju, a meni se čini da se to može reći i za jezik Miloša Crnjanskog.

I kada čitate Crnjanskog, vi imate osećaj da jezik nije samo sredstvo komunikacije i prosto morate da pomislite da je velika sreća što srpska književnost ima jednog takvog pisca. Da nije bilo Crnjanskog, mi uopšte ne bismo mogli da osetimo kakvim moćnim jezikom govorimo. Lično iskustvo: možda baš zato što sam slušao pisca kako čita završetak Druge knjige Seoba i što sam i sam čitao, glasno, za sebe, početak ovog romana ili zato što imam u svesti stihove Stražilova, ja stvarno ne želim da srpski jezik nazivam nekim bfmk-jezikom ili wtf-jezikom, ili da se krijem iza prisvojne zamenice prvog lica množine – neutralno naš jezik –  stideći se ili se plašeći da ga nazovem onako kako se zove: srpski jezik. Crnjanski mi je dakle, pokazao kakvim jezikom govorim, kako može da zvuči srpski jezik, kakav se ritam i melodija kriju u njemu i kakva se blaga nalaze u njegovim vremenskim dubinama.

I sve bismo to možda zaboravili, da nije bilo Crnjanskog. Primera radi, kada se u Drugoj knjizi Seoba začuje reč toržestveno u jednom kolopletu poznatih reči, onda recimo, meni, kada sam je prvi put čuo, uopšte nije bilo važno šta ta reč zapravo znači. Naprotiv, ta reč je u mojoj svesti postala neki čudesan događaj koji ne bi mogla da proizvede ni jedna druga reč, a posebno ne reč svečano, koja je nominalni sinonim za reč toržestveno u savremenom srpskom jeziku.

Znate, da sam tu reč pronašao u nekom rečniku, možda bi mi se dopala, ali bih verovatno zaboravio na nju. Međutim, kada vas ona dočeka u Drugoj knjizi Seoba, ona postaje reč-san ili reč-molitva, koju možete da nekada izgovorite tiho, samo za sebe, i da osetite da se nešto dogodilo u svetu. I to sve zahvaljući Crnjanskom. Koji vam je tu reč poklonio, onako, nesebično, prijateljski.

Eto, to je samo jedan primer: da ne govorimo o reči lament ili toponimima kao što su Jan Majen i Srem, koji kod Crnjanskog počinju da zvuče drugačije nego u rečnicima ili na geografskim kartama. To je lepota vrhunske književnosti, a nemoguće je zamisliti neku koja bi bila više vrhunska, od one koju je pisao Crnjanski: stvari koje nas okružuju, reči koje poznajete, ili bar slutite, jednostavno počinju da vrede više; sve počinje da vredi više, toliko da uskoro shvatite da ne postoji cena za koju biste sve to mogli da prodate nekome. 

Bio je genije, ali nije bio lud

Ona magazin: Kakav je Crnjanski bio kao ličnost?

Slobodan Vladušić: Oko pitanja ko je bio Crnjanski i dalje se vode rasprave. I to je odlična vest. Naime, kada te rasprave budu utihnule, to neće značiti da smo došli do zajedničkog odgovora na to pitanje, već da nas to pitanje više ne zanima. Ako pitanje ličnosti Crnjanskog prestane da bude relevatno u srpskoj kulturi, to će onda značiti da srpska kultura jednostavno više ne postoji. Ne bih voleo da to doživim. Dakle, ako želimo da pričamo o Crnjanskom kao o ličnosti, moramo da se prvo oslobodimo nekih fraza ili stereotipa. Prva je svakako ona fraza da je svaki genije ludak, a pošto je Crnjanski genije, onda bi navodno i on trebalo da bude ,,lud“. Bio je genije, ali nije bio lud. Nije bio čak ni boem.

Drugo, među istraživačima Crnjanskog postoje, recimo to tako, dve škole: pomalo simplifikovano, ali ne i netačno, prva tvrdi da je Crnjanski bio veliki pisac, ali ne baš veliki čovek. To je takođe jedna fraza, jedan stereotip. Recimo, ova škola forsira tezu o tome kako Crnjanski nije mogao da razume tzv. ,,srbijansko/beogradsko“ građansko društvo ili čak to, da ga je gledao sa nekakvom ,,mađarskom/austrougarskom“ nadmenošću. Ova teza predstavlja srpsku građansku klasu između dva rata kao neki (superiorni) ideal do koga Crnjanski, usled svog ,,problematičnog“ karaktera, nije mogao da se uzvisi. To je nije samo netačno, nego i glupo.

Prvo, to građansko društvo bilo je veoma daleko od bilo kakvog ideala. Evo kako je Pekić razmišljao o tom vremenu i tom društvu: ,,Povrh svega, u vreme kada sam počeo da se bavim književnošću, bio sam opsednut, a i danas sam, zagonetkom ponašanja građanskog društva u Jugoslaviji i jednom njegovom apsolutnom nesposobnošću da pruži bilo kakav otpor revolucionarnim snagama. (…) Osim toga, mene je interesovao nedostatak svakog morala, svake sheme života u Jugoslaviji između dva rata, o čemu sam znao i slušao mnogo od svog oca, koji je bio visoki državni funkcioner u banskoj upravi i izrazito kritički nastrojen prema korupciji i načinu života naše takozvane više klase kojoj je i sam pripadao.“

Oporo i gorko o tom vremenu pišu i Vladimir Velmar Janković u svom tekstu Duhovna situacija vremena (1928) ili recimo Milan Jovanović Stoimirović u svojim Dnevnicima 1936-1941. Kada to imate u vidu, onda shvatite da je izvesna neuklopljenost Crnjanskog u te krugove zapravo kompliment piscu.

Sa druge strane imate i drugu školu koja neguje stereotip o uskraćenom Crnjanskom. Ona potencira šta sve Crnjanski nije dobio: izdanje Ljubavi u Toskani u Srpskoj književnoj zadruzi, članstvo u prestižnim institucijama građanskog društva, diplomatsku karijeru, Nobelovu nagradu za književnost… To ide čak do tvrdnje da Crnjanski ni danas nije prihvaćen.

Moram da priznam da mi nije jasno na čemu se temelji taj stav: recimo, koleginica Gorana Raičević je za Agon i melanholiju nedavno publikovanu, važnu i referentnu biografiju Crnjanskog, dobila nagradu Laza Kostić. Kolega Lompar je za svoju knjigu Crnjanski, biografija jednog osećanja, dobio nagradu Meša Selimović. Da dodam, da sam i ja za knjigu Crnjanski, Megalopolis pre desetak godina dobio Isidorinu nagradu.

Da li su to simptomi neprihvaćenosti pisca? Sumnjam. Nekada mi se čini da bi znak prihvaćenosti Crnjanskog za najradikalnije predstavnike te škole, bilo spaljivanje knjiga svih drugih srpskih pisaca, nakon što smo ih, naravno, proglasili kao drugorazredne u odnosu na Crnjanskog.

Meni se zapravo čini da je to kukanje nad sudbinom Crnjanskog, potpuno nesaglasno ličnosti samog pisca. Naime, kada u jednom intervjuu pisac kaže ispunio sam svoju sudbinu onda on tom rečenicom kaže zapravo ovo: da bih napisao ono što sam napisao, morao sam da živim, onako kako sam živeo. Ukratko, da bi Crnjanski postao Crnjanski, on je morao i da ima sudbinu Crnjanskog. A ne sudbinu Andrića, na primer.

Upravo zato mislim da je potpuno pogrešno Crnjanskom pristupiti iz perspektive problematičnog pisca ili uskraćenog pisca, jer se tako zaboravlja ono što je kod Crnjanskog najvažnije odgonetnuti: zašto je njegova sudbina bila upravo takva, a ne onakva, kakvu je imao recimo, Andrić ili Krakov ili Rastko Petrović. Ako je njegova sudbina, njegova životna priča, najbitnija stvar, a ja mislim da jeste, onda je važno odgovoriti na pitanja poput ovog: kako je na Crnjanskog uticala smrt njegovog oca (sam pisac kaže da je to iskustvo odsudno uticalo na njegov život)? Ili recimo, šta je za Crnjanskog, koji je želeo da bude među prvima, značilo to što nije uživo slušao govor majora Gavrilovića, tokom Odbrane Beograda 1915. godine, već se u nekakvoj 29. austrougarskoj regimenti, potucao po Galiciji, ratujući protiv Rusa, srećom vrlo kratko i vrlo neefikasno, dakle, smešno i glupo.

Ovo nisu obični biografski podaci, među svim drugim biografskim podacima o Crnjanskom: to su temeljna iskustva koja su oblikovala ličnost pisca koga mi danas čitamo, volimo, poštujemo i o kome razmišljamo. Treba razumeti smisao i značaj tih iskustava, a ne kukati ili se naslađivati nad njegovom sudbinom. Zato sam i želeo da, između ostalog, u svom romanu Omama dam romaneskni odgovor na pitanje zašto je Crnjanski imao sudbinu kakvu je imao. Nekakav odgovor sam dao, a čitaoci i kritika će imati mogućnost da procene koliko on vredi.

Slobodan Vladušić: “Da bi Crnjanski postao Crnjanski, on je morao i da ima sudbinu Crnjanskog. A ne sudbinu Andrića, na primer”

Najvažnije je da se u romanu dogodi varnica između fabule i atmosfere

Ona magazin: Bavili ste se i temom i vremenom, te ljudima koji su već stotinu godina bezmalo udaljeni od nas. Kako vam se otkrivao taj milje? Kako ste dolazili do građe, kuda vas je sve vodio put njenog prikupljanja?

Slobodan Vladušić: Iz dosadašnjih odgovora vidite da mi je veoma stalo do atmosfere imaginarnog sveta, odnosno vremena u koje smeštam radnju svojih romana, bilo da je to virtualna realnost, kao u romanu Mi izbrisani, bilo da su to Krf, Solun i Solunski front, kao u romanu Veliki juriš. Iz te atmosfere onda nastaje fabula romana i ja se trudim, posebno od Velikog juriša, da ta fabula bude zavodljiva, sugestivna, da uvuče čitaoca u imaginarni svet, jer samo tako čitalac može da u atmosferi tog izmišljenog sveta nasluti treperenje onog realnog sveta u kome sam obitava.

Razume se, ako želite da stvorite atmosferu imaginarnog Berlina iz 1928. godine, vi morate nešto da pročitate o tome periodu. Najbolje i na prvom mestu samog Crnjanskog: Knjigu o Nemačkoj i prvi deo Embehada. Posle toga morate da pročitate još ponešto, što se sada lako može naći na internetu. Građa se dakle, podrazumeva, ali ona nije najvažnija.

Najvažnije je da se u romanu dogodi varnica između fabule i atmosfere sveta. Ta varnica onda oživljava svet, oživljava junake, čini ih upečatljivim, važnim za samog čitaoca, koji onda počinje da upija svet o kome čita. To je jako bitno, to upijanje sveta, upijanje štimunga, to naslućivanje onoga što je iza reči i rečenica, ne kao neko skriveno značenje, već kao slutnja koja ne može da se iscrpi ili zameni znanjem.

Junak Omame jeste i Berlin, najveći grad ondašnje Evrope

Ona magazin: Omama je, kao što ste kazali, i roman o Berlinu?

Slobodan Vladušić: Da, tako je. Omama nije crnjansko-centrični roman, da tako kažem, u kome se sve vrti samo i jedino oko Crnjanskog. On je jedan od junaka ovog romana, možda najpoznatiji, da tako kažem, ali ne i jedini junak. Naime, junak Omame jeste i Berlin, megalopolis od 4,5 miliona stanovnika, najveći grad ondašnje Evrope.

Postavio sam sebi jednostavno pitanje: kako prikazati taj megalopolis? Svakako, opisi enterijera i eksterijera se podrazumevaju, ali to nije dovoljno, a sem toga oni mogu da uguše napetost fabule. To nisam želeo da dozvolim. Zato sam rešio da megalopolis prikažem kroz priče junaka koji se kreću njegovim ulicama i koji žive u njemu. Želeo sam da svaki od tih junaka ima svoju priču, svoju dubinu, svoju tajnu, svoju zasebnu egzistenciju, svoj obrt. Sve te priče zajedno – plus naravno, ona centralna u kojoj Crnjanski i Verulović traže nestalog sunarodnika – tvore zapravo Berlin. Tako se ovaploćuje misao jednog američkog sociologa, koji je kazao da je grad stanje svesti.

Berlin je ovde međutim, još nešto. On simbolizuje celinu sveta: zato se u ovom romanu pojavljuju i oni građani koji stanuju na zapadu grada u vilama ili u luksuznim stanovima, ali isto tako i oni drugi koji se potucaju oko Aleksandarplaca, na istoku, gledajući kako da prežive. Između ova dva pola gotovo da nema ničega i to je ono što je posebno strašno u mom romanu. To je ono po čemu se megalopolis razlikuje od polisa.

Ona MAGAZIN
Ona MAGAZIN

Na prvi dan proleća 2009. pojavio se Ona Magazin, jedinstveni primer literarnog novinarstva koje, osim svežih vesti, donosi priče iz života, ispovedne intervjue poznatih i kolumne ljudi od pera. To je prvi domaći glossy mesečnik namenjen ženama 35+ (ali i njihovim jačim polovinama). U jesen 2020. izašao je jubilarni Ona magazin broj 100.

Trenutno nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.