Milan Nikolić Izano: Škola ljubavi

Škola razumevanja suprotnog pola, u mom slučaju ženskog, završava se tek kada čovek savlada tri osnovna predmeta: pažnju, upornost i strpljenje Pisac, pesnik i putnik. Mnogi bi rekli kako čoveku sa ovakvom…

ART