Marina Drobnjaković
Marina Drobnjaković

Marina Drobnjaković je dipl. psiholog i psihoterapijski savetnik. Edukovana je iz sistemske porodične psihoterapije. Bavi se individualnim, partnerskim, (pred)bračnim i porodičnim psihoterapijskim savetovanjem; kreiranjem i realizovanjem psiholoških radionica i vođenjem susreta grupa za lični rast i razvoj. Veruje u kapacitete i jake strane svakog klijenta. Na savetovanje i psihoterapiju pre svega gleda kao na edukaciju za život. Misli da bi najpre trebalo da doprinesu prihvatanju sebe, razvijanju odnosa samonege i ljubavi prema sebi. Uživa u slušanju drugih, svog unutrašnjeg glasa i muzike. Veruje u razgovor. Oslanja se na njega i uvek mu se vraća. Gleda širom otvorenih očiju. Piše. Mnogo i sa ljubavlju. Facebook stranica: Psihoterapijski savetnik